Menü

 
    

    

Tanszék

 


    

Kutatás

 
    


         

    

StatisztikákAjánlott böngésző és felbontás:

Internet Explorer 7, 1024x768    

    

 

    
    

A tanszék kiadványai

    


    

Agatha


    

    

A kiadványok címei


 • I: HAVAS, L. (red.): Cicero öröksége - Hereditas Ciceroniana (1995).
 • II: HAVAS, L. - TEGYEY, I. (redd.): Bevezetés az ókortudományba I (1996).
 • III: SZÁDECZKY-KARDOSS, S. - TEGYEY, I.: Szöveggyűjtemény a régi római irodalomból (1998).
 • IV: HAVAS, L. - ÓBIS, H. - SZŰCS, G. - UJLAKY, I.(redd.): Róma. Egy világbirodalom politikai, erkölcsi és történelmi eszméi, I-II (1998).
 • V: HAVAS, L. - TEGYEY, I. (redd.): Bevezetés az ókortudományba II (1999).
 • VI: HAVAS, L. - TEGYEY, I. (redd.): Bevezetés az ókortudományba III (1999).
 • VII: HAVAS, L. - TEGYEY, I. (redd.): Bevezetés az ókortudományba IV (2001).
 • VIII: PUSKELY, M.: A monachizmus kezdetei a Római Birodalomban. III-V. század (2001).
 • IX:HAVAS, L.: Corpus Rei Publicae. Studia Historico-Philologica Collecta (2002).
 • X: HAVAS, L. - TEGYEY I. (redd.): Ókeresztény latin írók (2003).
 • XI: IOHANNIS NADÁNYI: Florus Hungaricus - Nadányi János: A magyar Florus (2001).
 • XII: HARMATTA, J.: Selected Writings. West and East in the Unity of the Ancient World (2002).
 • XIII: SARBAK, G.: Miracula Sancti Pauli Primi Heremite. Hadnagy Bálint pálos rendi kézikönyve, 1511 (2003).
 • XIV: NEMERKÉNYI, E.: Latin Classics in Medieval Hungary. Eleventh Century. Debrecen - Budapest, 2004.
 • XV: MADAS, E.: Sermones de Sancto Ladislao rege Hungariae. Középkori prédikációk Szent László királyról (2004).
 • XVI: M. NAGY, I.: Szent Margit élete és csodatételei. A Margit-legenda és latin forrásai (in praeparatione).
 • XVII: A. MOLNÁR, F.: A legkorábbi magyar szövegemlékek. Olvasat, értelmezés, magyarázatok, frazeológia (2005).
 • XVIII: HAVAS, L. - TEGYEY, I. (redd.): Bevezetés az ókortudományba V (2006).
 • XIX: GESZTELYI, T. - RÁCZ, GY.: Antik gemmapecsétek a középkori Magyarországon. Antike Gemmensiegel im mittelalterlichen Ungarn (2006).
 • XX: GÁSPÁR, D.: Pannonia régészete (2006).
 • XXI: HAVAS L. - KISS S. (redd.): Uralkodó és polgár antik tükörben I-II. (Principes et cives speculo antiquo redditi, 2007).
 • XXII: GESZTELYI T. - VARGA T. (redd.): Római polgárok és uralkodók képi üzenetei (Picture Messages of Roman Civilians and Rulers, 2007).
 • XXIV. M. NAGY, I. - SZEKERES, CS. - TAKÁCS L. - VARGA, T. (redd.): Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére (2010).
 • XXVI. GESZTELYI T. (szerk.): Irodalom és képzőművészet a korai császárkorban (2012).
 • XXIX. TAKÁCS Levente (szerk.): Városok és területük az antikvitásban (2017.)

    

         

    

Agatha - Series Latina


    

    

A kiadványok címei


 • I: HAVAS, L. (ed.): P. Annii Flori: Opera quae exstant omnia (1997).
 • II: HAVAS, L. (ed.): Sancti Stephani Regis Primi Hungariae: Libellus de institutione morum - Szent István: Intelmek (2004).
 • III: HAVAS, L. - J.-P. LEVET (edd.): Sancti Stephani Regis Primi Hungariae: Libellus de institutione morum - Saint Étienne de Hongrie: Petit traité d’éducation morale (2007).

    

         

    

Societas Neolatina Hungarica, Sectio Debreceniensis


    

    

A kiadványok címei


 • HAVAS, L. (ed.): Iohannis Nadányi: Opera Selecta (2003).
 • HAVAS, L. - TEGYEY, I. (edd.): Classica - Mediaevalia - Neolatina (2006).
 • HAVAS, L. - TEGYEY, I. (edd.): Classica - Mediaevalia - Neolatina (2007).
 • HAVAS, L. - TEGYEY, I. (edd.): Hercules Latinus. Acta colloquiorum minorum anno MMIV Aquis Sextiis, sequenti anno ... Debrecini ... (2006).
 • TEGYEY, I.: Glossarium Totius Latinitatis Latino-Hungaricum. A teljes latinság latin-magyar glossariuma. Tom. I., Fasc. 2. (C - confusio) (2005).
 • TEGYEY, I. - ADAMIK, T.: Glossarium Totius Latinitatis Latino-Hungaricum. A teljes latinság latin-magyar glossariuma. Tom. I., Fasc. 3. (confusionarius - czipo) (2006).

    

         

    

Letöltés

Publicationes Librariae Editoriae Universitatis Debreceniensis

letöltés


A linkre kattintva a dokumentum letölthető .pdf formátumban