Menü

 
        

Kutatás

 
        

StatisztikákAjánlott böngésző és felbontás:

Internet Explorer 7, 1024x768    

    

 

    
    

Tanszéki könyvtár

    

    

Könyvtárhasználat

Könyvtárunk a Debreceni Egyetem főépületében a nyugati toronyban található (V. emelet, 407/5). A beiratkozás a tanév elején a Történelmi Intézet könyvtárában történik. Aki beiratkozik a tanszéki könyvtárba, tudomásul veszi és elfogadja a könyvtár szabályzatát. Az olvasójegyén kölcsönzött minden dokumentumért felelősséget vállal. A könyvtárból csak a történelem és a latin szakos hallgatók kölcsönözhetnek, a más szakos hallgatók csak helyben olvashatják a dokumentumokat.


A könyvtár állománya a tanszék két idegen nyelvű kiadványával, az Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis-szel, valamint a Hungarian Polis Studies-sal kiépített nemzetközi folyóiratcserének és pályázati forrásoknak köszönhetően közel 25.000 könyvből és 5.000 folyóiratból áll. Ezen utóbbiak között számos rangos idegen nyelvű, nemzetközi folyóirat található, amelyek közül körülbelül száz az 1960-as évektől kezdve folyamatosan jár, s közülük nem egy csak nálunk található meg az országban. A folyóiratok listája a tanszéki honlapon megtekinthető. A könyvek jelentős része a Debreceni Egyetem Nagykönyvtárának számítógépes katalógusában (http://www.lib.unideb.hu) is szerepel, így a könyvállományunkról interneten is lehet tájékozódni. Könyvtárunkban megvannak a legfontosabb tudományos kézikönyvek és lexikonok, melyek a kutatómunkát segítik. Gyűjtőkörünk a görög és latin szövegkiadások, kommentárok, az ókorral foglalkozó, elsősorban irodalmi, nyelvészeti, filozófiai, történeti és képzőművészeti témájú, a nemzetközi kutatás legújabb eredményeit közvetítő monográfiák, valamint a Magyarországon megjelent ókortudományi tárgyú kötetek, amelyek az oktatásnak is nélkülözhetetlen eszközei.


A könyvtár aktuális nyitvatartása a honlap mellett megtekinthető a tanszéki hirdetőn. A nyitvatartás változásairól ugyanitt lehet tájékozódni.