Menü

 
        

Kutatás

 
        

StatisztikákAjánlott böngésző és felbontás:

Internet Explorer 7, 1024x768    

    

 

    
    

Szakdolgozati és TDK témakörök

    

    


Dr. Gesztelyi Tamás

 • Szövegértelmezések Plinius Naturalis Historiájából
 • A császárkori művészet írott forrásai
 • Pannonia régészeti és művészeti emlékei
 • Mitológiai témák továbbélése a művészetekben
 • Antik motívumok szülővárosomban
 
 
Dr. Havas László

 • Az antik világ etikája és a globalizációs kor erkölcse
 • A törvény Rómában és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
 • Szállóigék a klasszikus latin kultúrában és a magyarországi latin nyelvű irodalomban
 • Egy műfaj története a klasszikus antikvitástól a modern korig (polgár- és fejedelemtükör)
 
 
Dr. M.Nagy Ilona

 • A latin leíró nyelvtan egy jelensége és magyar megfelelőinek párhuzamos vizsgálata (pl. a latin esetfunkciók, a vonatkozó mellékmondat típusai stb.)
 • Hogyan mutatják be a latin leíró nyelvtan egy meghatározott fejezetét a magyar és az idegen nyelvű (német, angol, francia stb.) iskolai nyelvtankönyvek?
 • Az igeneves szerkezetek használata egy latin auctornál és azok fordítási, műfordítási lehetőségei
 • Az "eurolatin" elemei a magyarban
 • Régi magyar szövegek latin forrásai (pl. Szent Margit legendája, Szent Domonkos élete stb.)
 • Egy magyarországi latin szöveg fordítása, nyelvi és kultúrtörténeti magyarázata
 • Latin jövevényszók egy régi magyar szövegben vagy a magyar népnyelvben
 • Latin vagy latin eredetű szavak, kifejezések a magyar újságokban
 
 
Dr. Nagy Márta

 • Az ikonművészet születése
 • Bibliai témák a művészetekben
 
 
Dr. Szekeres Csilla

 • M. T. Cicero De signis című beszédének politikai vonatkozásai
 • A szerelem ábrázolása Ovidius Metamorphoses című művében
 • A gyermek a római társadalomban (a képzőművészeti forrásokat is felhasználva, választott szempont vagy szempontok szerint)
 
 
Dr. Takács Levente

 • A római vidék mindennapi élete, társadalma
 • Római mezőgazdaság és földmérés
 • Nők és nőalakok a római történetírásban és szónoklásban (Livius, Sallustius, Cicero)
 • A római historiográfia története a Kr.u. 1. századig
 • Kiemelkedő szereplők a liviusi történetírásban
 • A római köztársaság gazdasága, társadalma, államberendezkedése a források tükrében
 
 
Dr. Tegyey Imre

 
 
 


    

         

    

Letöltés

Szakdolgozati témaajánlatok

Szakdolgozati témaajánlatok


A linkre kattintva a szakdolgozati témaajánlatok letölthetőek .pdf formátumban