Menü

 
    

    

Tanszék

 


    

Kutatás

 
    


         

    

StatisztikákAjánlott böngésző és felbontás:

Internet Explorer 7, 1024x768    

    

 

    
    

A tanszék története

    

    

A Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék 2011. július 1-vel alakult meg a korábban önálló Klasszika-filológiai Tanszék, valamint a korábban önálló Ókortörténeti Tanszék egyesítésével.


I. Ferenc József 1914. augusztus 26-án kelt leiratával alapította a Debreceni Tudományegyetemet, s ez a kézirat rendelkezett két klasszika-filológiai tanszék (görög és latin) felállításáról, illetve tanárok kinevezéséről: "az I.-ső klasszika-philologiai tanszékre dr. Darkó Jenő debreczeni református főiskolai rendes és egyetemi magántanárt, a II.-ik klasszika-philologiai tanszékre dr. Láng Nándor budapesti gyakorló főgimnáziumi rendes és egyetemi magántanárt nevezem ki."


Az 1914/15-ös tanévvel kezdődött meg a tanítás a Láng Nándor vezette latin és a Darkó Jenő vezette görög tanszéken (egységes elnevezés: görög-latin philologiai szeminárium) kezdetben 4-5, később, a Horthy-korszakban, 10-15 hallgatóval. Láng Nándor 1932-ig vezette a szeminárium latin tanszékét, amikor is nyugalomba vonult. Helyét nem töltötték be, hanem Darkó Jenő egyedül vezette mindkét tanszéket. A két vezető professzor tartotta az egyetemi órákat, mellettük a Tanárképzőintézetben (a tanárképzés ugyanis külön folyt) Dobó Árpád és Varga László tartott auktorórákat, Fehérváry Dezső pedig latin szakmódszertant.


Darkó professzor 1940 januárjában váratlanul meghalt, ideiglenesen Varga László vezette a szemináriumot. 1940. október 19-én Mészáros Ede pécsi gyakorló iskolai tanárt, egye-temi magántanárt a latin, az akkor 27 éves Szabó Árpád, frankfurti egyetemi magántanárt pedig a görög tanszék vezetésével bízta meg a vallás- és közöktatásügyi minisztérium. A rangidős Mészáros Ede lett a szemináriumot vezető igazgató, Szabó Árpád pedig a vezető tanár. A Tanárképzőintézetben, annak 1949-es megszűnéséig, a fent nevezett tanárok adtak elő, a szakmódszertant a Kolozsvárról áttelepülő Nagy József oktatta. Az 1945 utáni időszakban a politikai változások nem kedveztek a klasszika-filológiának, egyre erősebb lett az a politikai célkitűzés, hogy szüntessék meg a reakciósnak és feleslegesnek vélt latin és görög egyetemi és középiskolai oktatását. Szabó Árpád már 1948-ban Budapestre távozott, végül 1949-ben szüntették meg a latin-görög oktatást (majd a modern nyelvekét is) a vidéki egyetemeken. Mészáros Ede tanszékvezetőt kényszernyugdíjazták.


Az 1956-os forradalom után, 1957 januárjában alakult újjá a Klasszika-filológiai Tanszék a karcagi középiskolai tanár, Gaál László vezetésével. 1959-től egészen nyugdíjba vonulásáig (1976) Kádár Zoltán a tanszék docense. 1963-tól Borzsák István és Moravcsik Edit erősítették a tanszék szakembergárdáját. Gaál László 1964-es halála után Borzsák István professzor lett a tanszékvezető. Moravcsik Edit 1964-es külföldre távozása után Tegyey Imre és Sarkady János kerültek a tanszékre. 1965-ben létrejött a tanszék folyóirata az Acta Classica. 1966-ban Sarkady János az Ókortörténeti Tanszék vezetője lett. 1967-ben Borzsák István két frissen végzett tanítványa, Németh Béla és Gesztelyi Tamás; 1975-ban Nagy Ilona; 1988-ban Szekeres Csilla kerültek a tanszékre. Borzsák Istvánt 1979-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem hívta meg tanszékvezetőnek, így a debreceni tanszék vezetője az addig az Ókortörténeti Tanszéken működő Havas László lett. Ő hozta létre 1995-ben az ?????-sorozatot. Az utóbbi évtizedekben a tanszék igazi tudományos műhellyé alakult. Kiadványai nemzetközi elismerést váltottak ki. Kiterjedt szakmai kapcsolatainak köszönhetően rangos nemzetközi konferenciák színhelye. 2004. augusztus 1-től Gesztelyi Tamás vette át a tanszék vezetését, a tudományos műhelyet továbbra is Havas László vezeti. 2008. szeptember 1-től M. Nagy Ilona vette át a tanszék vezetését. 2011 júliusától Forisek Péter az egyesített tanszék vezetője.


Az egyesített tanszék oktatói két PhD-képzésben vesznek részt vezető oktatóként, a Nyelvtudományok Doktori Iskola klasszika-filológiai programjában, valamint a Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola történelem programjában.    

         

    

Tanszékvezetők

sample image           sample image
1. Láng Nándor            2. Darkó Jenő
sample image           sample image
3. vitéz Mészáros Ede            4. Szabó Árpád
sample image           sample image
5. Varga László            6. Járdányi-Paulovics István
sample image           sample image
7. Kádár Zoltán            8. Gaál László
sample image          
9. Borzsák István           

    

         

    

Letöltés

A tanszék története

A tanszék története

A linkekre kattintva a tanszék története letölthető .pdf formátumbanA tanszék vezetői

A tanszék vezetői


A linkekre kattintva a tanszékvezetők listája letölthető .pdf formátumban